Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.09.2019 08:59 do 24.09.2019 09:01.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zasady rekrutacji do Straży Miejskiej w Łodzi

Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Łodzi jest ogłoszenie naboru przez .Komendanta. W momencie jego rozpoczęcia informacje pojawiają się na stronie  bip.strazmiejska.lodz.pl - Ogłoszenia o naborze

W każdym ogłoszeniu podana jest data do której można składać aplikacje, a także wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze.
Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej.
Warunkiem koniecznym ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Łodzi na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta) jest:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• ukończenie 21 lat,
• korzystanie w pełni z praw publicznych,
• niekaralność sądowa,
• posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
• nienaganna opinia,
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Etapy rekrutacji:
1. Weryfikacja złożonych dokumentów - sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
2. Test sprawnościowy – Szczegółowy opis testu sprawności fizycznej zawiera ,,Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawnościowego dla kandydatów na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta” dostępna poniżej.
3. Test z wiedzy ogólnej składający się z pytań z historii, geografii, polityki, wiedzy o samorządzie, sprawdzający poprawność językową i ortograficzną kandydata.
4. Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną.

5. Badania lekarskie – Wstępne badania lekarskie przeprowadzane są zgodnie ze skierowaniem zawierającym opis stanowiska pracy. W przypadku stanowisk strażniczych badania wstępne obejmują również badania psychologiczne. Otrzymanie negatywnego wyniku badań lekarskich jest równoznaczne z niezatrudnieniem kandydata.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (10.12.2018 12:01)

Informację zmodyfikował(a): Bernard Mruk (26.09.2019 09:46)

Ilość odwiedzin: 2999