Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Struktura organizacyjna


W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się następujące Oddziały, Wydziały,
Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy:

1. Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych;
2. Zastępca Komendanta ds. Prewencji;
3. Zastępca Komendanta ds. Logistyki;
4. Główny Księgowy;
5. Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty;
6. Oddział Dzielnicowy Łódź-Górna;
7. Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie;
8. Oddział Dzielnicowy Łódź-Śródmieście;
9. Oddział Dzielnicowy Łódź-Widzew;
10. Oddział Prewencji;
11. Oddział Ogólnomiejski;
12. Wydział Dowodzenia;
13. Wydział Monitoringu;
14. Wydział Kontroli i Skarg;
15. Referat Księgowości i Finansów;
16. Referat Kadr i Organizacji;
17. Referat Administracyjno-Gospodarczy;
18. Referat Profilaktyki Społecznej;
19. Referat Analiz;
20. Radca prawny;
21. Stanowisko ds. BHP;


Informację wprowadził(a): Migracja danych (10.12.2018 11:57)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (10.12.2018 11:57)

Ilość odwiedzin: 1237